Bejaardensoos Leimuiden

De bejaardensoos Leimuiden is al meer dan 50 jaar een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om ouderen wekelijks een contactmiddag aan te bieden. De gemiddelde leeftijd van de veelal alleenstaande ouderen (de leden) is 74 jaar. Op de contactmiddagen van 14 tot 17 uur (woensdagmiddag) zijn gemiddeld 36 leden aanwezig. Op deze middagen wordt vooral gekaart, maar tegelijkertijd wordt het sociaal netwerk vergroot.

MAG 2019-2020

De leden (50 ouderen, gemiddelde leeftijd 76 jaar) van de bejaardensoos komen jaarlijks 35 keer bijeen op woensdagmiddagen. Op die middagen wordt gekaart, maar vooral ook veel met elkaar gesproken. De bestuursleden vullen in deze een belang- rijke functie, omdat zij signalen op kunnen vangen van de leden, die fysieke en/of psychische klachten uiten.

Signalen zoals het niet meer komen vanwege fysieke klachten worden door het bestuur opgemerkt en wordt het gesprek met de betrokkene aangegaan. Samen wordt er gekeken of er oplossingen mogelijk zijn. Verhalen over eenzaamheid zijn ook bij de bejaardensoos bekend. Bestuursleden met name bieden een luisterend oor, het gesprek wordt aangegaan met betrokkenen, bv. door een huisbezoekje af te leggen, informatie te geven over instanties, die een bijdrage kunnen leveren.

De belangrijkste actie die wekelijks wordt gevoerd is, dat de leden met plezier en graag naar de bijeenkomsten komen. Het opkomstpercentage van bijna 90% geeft aan, dat de ouderensoos hierin slaagt. We betrekken de leden bij al het lief en leed (in deze leeftijdsfase zeer frequent aanwezig) in woord, gebaar en geschrift. We stimuleren, dat de leden meedoen aan activiteiten elders in het dorp of regio, o.m. geïnitieerd door Stiwo of de Driemaster.