Badmintonvereniging SMASH 70

Facebook: @Smash '70 Woubrugge
Twitter: @BVSMASH
Website: www.bvsmash70woubrugge.nl

MAG 2019-2020

Gezond en veilig opgroeien jeugd

 • Gezond opgroeien jeugd: daar hoort sport bij.
  Actie: Badminton clinics organiseren voor de hoogste groepen van de basisscholen in Woubrugge als onderdeel van de sportlessen in Sporthal Oudendijk.
 • Talentontwikkeling voor jeugd:
  Actie: We hebben voornemens om met SV ROAC/Badminton in Rijpwetering een jeugdcompetitie op te zetten ter bevordering van talentontwikkeling voor de jeugd.
 • In veilige handen:
  Actie: minstens 1 van de bestuursleden gaat de training “In veilige handen” “Kinderen veilig binnen uw vrijwilligersorganisaties
 • Voorkomen pesten:
  Actie: Wij plaatsen op onze website “omgangsregels”, die aangeven hoe we met elkaar omgaan binnen de vereniging. Hierin staan onder meer de regels ter voorkoming van pesten. Bestuurders en vertegenwoordigers van de vereniging zullen toezicht houden op naleving van deze regels.

Kwetsbare mensen

 • Statushouders zijn welkom, mits handelbaar voor badminton.
 • Personen met lichamelijke beperking neemt de vereniging ook op mits handelbaar voor badminton en dit geen risico oplevert voor de betreffende persoon zelf (denk aan blessures)

Senioren/Ouderen

 • ‘Ouderen’ zijn welkom zijn mits zij fysiek getraind zijn i.v.m. voorkoming blessures.

Pilot Buurbook

 • Wij helpen mee om activiteiten te delen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Actie: Wij plaatsen het aanbod/de activiteiten van onze vereniging op Buurbook