Persbericht Blij met Bewegingsaanbod

pers blij beweeg

ROELOFARENDSVEEN - KAAG EN BRAASSEM - De senioren in onze
gemeente zijn over het algemeen tevreden over het aanbod van de
bewegingsactiviteiten. Wel zou het vervoer naar die activiteiten beter kunnen, bijvoorbeeld door het vaker inzetten van de combibus, zo blijkt uit een onderzoek van Richard Bakker, student aan de Haagse Hogeschool.
Veel bewegen zorgt er voor, dat je ook langer en op latere leeftijd gezond blijft. Bovendien kom je door het meedoen aan bewegingsactiviteiten in aanraking met anderen en wordt je sociale netwerk groter.

De 23-jarige Bakker heeft van tweehonderd 75-plussers en tachtig 55-plussers antwoorden gekregen op een door hem opgestelde enquête. Zo kwam hij er achter, dat veel organisaties al bewe gingsactiviteiten aanbieden voor 55-plussers, maar dat veel sportverenigingen deze kans vooralsnog laten liggen. Van de 25 sportverenigingen in Roelofarendsveen, bijvoorbeeld,organiseren slechts drie dit soort activiteiten.

Eigen kern
Senioren en ultrasenioren zijn tevreden over waar ze hun bewegingsactiviteiten uitvoeren en het bedrag dat ze hiervoor kwijt zijn. Wel geven ze in het onderzoek aan, dat ze dit in hun eigen kern willen blijven doen. Een volledig overzicht van het aanbod voor bewegingsactiviteiten voor 55-plussers ontbreekt en de student adviseert om deze informatie op een website aan te bieden.
De student laat zijn opdrachtgever De Driemaster weten, dat die organisatie 'in staat moet zijn om de uitbreiding van 55-plus bewegingsactiviteiten mogelijk te maken'.