Waar staat de Driemaster voor?

Meer en langer meedoen

Bij De Driemaster werken professionals en vrijwilligers met elkaar samen. Wat inwoners zelf kunnen, nemen wij niet over. Waar zij vastlopen, helpen wij hen om de draad weer op te pakken. Preventie is daarbij een belangrijk sleutelwoord: door mensen in een vroeg stadium in aanraking te brengen met de juiste ondersteuning, houden zij het heft in eigen handen. Meer en langer meedoen is het uiteindelijke doel, ieder vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden. Dat mes snijdt aan twee kanten. Ook mensen die zich inzetten voor een ander krijgen daar veel voor terug.

Laagdrempelig

De Driemaster spreekt inwoners aan op hun mogelijkheden, maar natuurlijk houden wij oog voor mensen die niet (geheel) op eigen kracht kunnen varen. Om de drempel ook voor de meer kwetsbare groepen zo laag mogelijk te maken, zijn we zichtbaar aanwezig in de verschillende dorpen, kernen en wijken. Wij luisteren goed naar wat er leeft en maken vragen en problemen bespreekbaar. Door deze wijkgerichte aanpak kunnen wij aansluiten bij bestaande wijkverbanden en initiatieven vanuit de kern.

Verbinding

Op het gebied van zorg en welzijn zijn de vragen even uiteenlopend als de voorzieningen. Inwoners zien daardoor soms door de bomen het bos niet meer. De Driemaster wijst hun zo goed mogelijk de weg naar alles wat met zorg en welzijn te maken heeft, samen met onze partners die op die terreinen actief zijn. Als een soort makelaar brengen wij mensen en organisaties met elkaar in contact en helpen wij hen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.