Zware belasting voor mantelzorgers van mensen met dementie

Mantelzorger dementieLangdurige mantelzorg verlenen is zwaar. Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart problemen met hun geestelijke of lichamelijke gezondheid. Ook komt het gevoel van eenzaamheid twee keer zo vaak voor bij deze mantelzorgers. Deze conclusies zijn te trekken uit de zesde editie van de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en het Nivel.

Veel mantelzorgers, 1 op de 8, voelt zich zwaar belast tot zelfs overbelast. Dit komt mede doordat 1 op de 5 mantelzorgers geen hulp en ondersteuning ontvangen van familie, vrienden of kennissen bij de zorg voor hun naaste. Hierdoor hebben de mantelzorgers minder sociaal contact.

“Het is belangrijk dat mantelzorgers iemand hebben die een luisterend oor biedt en er voor hen is. Want overbelasting tegengaan, vraagt ook om mentale ondersteuning en het versterken van het sociale netwerk. Het is zaak dat professionals, thuis én in het verpleeghuis, hier oog voor hebben’’, vertelt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland.

Ben je benieuwd naar het uitgebreide rapport. Bekijk het rapport Dementiemonitor 2018.

Bij De Driemaster doen we veel aan mantelzorgondersteuning en kunt u altijd terecht bij onze mantelzorgconsulenten. Bent u benieuwd wat wij nog meer doen? Check onze Mantelzorg-pagina.