Verlofregeling voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van verschillende verlofregelingen om jouw taak als mantelzorger beter te kunnen doen. Hierbij kan het gaan om langdurig verlof, maar ook om calamiteitenverlof. Wij zetten de wettelijke regelingen op een rij.

Elke werknemer heeft recht op een verlofregeling, want dit is wettelijk geregeld. Ondanks de wettelijke regeling kan er in jouw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Informeer daarom altijd bij jouw werkgever wat er mogelijk is.

 

Wettelijke regelingen

Kortdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof kun je opnemen om tijdelijk de zorg voor een zieke naaste op je te nemen. Dit verlof mag in totaal, maximaal twee keer het aantal uren zijn die je werkt. Dit kan uiteenlopen van een paar uur tot enkele dagen. Verlof opnemen doe je altijd na overleg met je werkgever. Je werkgever zal dit verlof moeten doorbetalen, behalve als in jouw cao anders staat aangegeven.

Langdurend zorgverlof
Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je voor langere tijd de zorg van een zieke naaste op je neemt. Per jaar mag je twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt. In deze situatie blijf je een aantal uren per week werken. In overleg met de werkgever kan worden bepaald om de verlofuren wat langer te verspreiden, maar je moet ze binnen achttien weken opnemen.

Calamiteitenverlof
Calamiteitenverlof is bedoeld als je onverwachts direct vrij moet nemen. Dit verlof is voor als je naaste plotseling ziek wordt of als er een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang als het nodig is om de eerste belangrijke zaken te regelen. Soms is dat een paar uur en soms enkele dagen.

 

Weetjes

• Kortdurend of langdurend verlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorg-, huur- of kindertoeslag.

• In de periode dat je zorgverlof opneemt, bouw je gewoon vakantiedagen op.