Vanaf februari – cursus mantelzorg thuis

• De cursus zit vol! In het najaar is er weer een nieuwe cursus. 

"De kunst van het zorgen en loslaten." Een cursus voor mantelzorgers van nu en voor de mantelzorger van de toekomst! In samenwerking met de wijkverpleegkundigen en de mantelzorgconsulent van Kaag & Braassem wordt er een cursus aangeboden voor de mantelzorger.

Tijdens de cursus zullen er  o.a. praktische tips gegeven worden voor de zorg waar een mantelzorger mee te maken kan krijgen. Maar ook zullen er handvatten aangereikt worden om de balans te behouden tussen eigen draagkracht en draaglast in de ondersteuning van uw naasten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
• Kunst van het zorgen en loslaten
• Rouwverwerking
• Tiltechnieken
• Complicaties van bedrust

Data van 2018:
22 februari,
8 en 22 maart,
5 en 19 april

Tijd:
19:30 – 21:30 uur
(inloop vanaf 19:15 uur)

Locatie:
WIJdezorg, locatie Jacobus
Saskia van Uylenburchlaan 1
2377 CR Oude Wetering

Prijs€ 15,-  voor de gehele cursus

Aanmelden:
Renée Jannes: 06-13984736
Riet Spaargaren: 06-23369155
Thécla Ammerlaan: t.ammerlaan@participe.nu
Aanmelden kan tót 1 februari!