Vacature: Jeugdwerker

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker die voor 32 uur per week ons team wil komen versterken. 

Wie zijn wij?

De Driemaster is een samenwerkingsverband tussen drie welzijnsorganisaties. In gezamenlijkheid voeren wij de maatschappelijke agenda van Kaag en Braassem uit. De drie hoofdthema’s waar wij op in zetten zijn: Samen wonen, werken en leven. Onze inzet is inwoners te activeren en ondersteunen en met elkaar te verbinden op deze drie thema’s die in relatie staan tot elkaar. Van teamleden van de Driemaster verwachten we enerzijds een generalistische aanpak, anderzijds een eigen specialisme.

Wie zoeken wij?

 • Een hbo-opgeleide professional.
 • Je hebt kennis van en voeling met de leefwereld van kinderen en jongeren. Je hebt ideeën bij wat de ontwikkeling van talenten en eigen kracht bij deze doelgroep vraagt.
 • Je hebt een signalerende functie en bezit coachende eigenschappen.
 • Je legt verbanden tussen jeugd en de leefomgeving en staat boven de partijen en problematiek.
 • Je bent flexibel inzetbaar.
 • Je bent in bezit van een rijbewijs.

Als teamlid onderschrijf je de visie van de Driemaster; kijk je met een brede blik; heb je affiniteit met werken vanuit de preventie gericht op jeugd in een bredere opdracht. Heb je oog voor het brede spectrum van de deelopdrachten en de samenhang en samenwerking, die dat vraagt; kun je zodoende verbanden leggen tussen de leefwereld van de jongeren, de omgeving, maatschappelijke organisaties en burgers; ben je in staat kwetsbare jongeren in hun kracht te zetten; je bent een enthousiasmerende teamspeler, flexibel en goed instaat signalen te vertalen naar nieuwe inzet en initiatieven.

Van de jeugdwerkers verwachten we een actieve aanwezigheid in de dorpskernen van Kaag en Braassem met specifieke aandacht voor jeugd. In de MAG heeft het subthema: gezondheid en veiligheid, en met name het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik van jongeren een hoge prioriteit.

Aandachtsgebieden jeugdwerk

 • Signalering en preventie. Samen met partners als Brijder, Halt, Politie en scholen werken we eraan om alcohol- en drugsgebruik van jongeren terug te dringen. Actieve betrokkenheid van kinderen en jongeren bij hun speel- leefomgeving en mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Dit doen we met aandacht voor groepen en individuen. Actieve betrokkenheid van ouders, vrijwilligers en verenigingen bij activiteiten in de kernen met en voor de jeugd.
 • Een gezonde leefstijl, als onderdeel van de deelopdracht Gezondheid en veiligheid.
 • Aandacht voor kinderen in bijzondere situaties: bijvoorbeeld voor jonge mantelzorgers.

Wat bieden wij?

 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, conform schaal 8.
 • Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie over deze functie kun je opvragen bij de projectleider Floor van den Berg, 06-15868017 f.vanden.berg@dedriemaster.nu. Een motivatie met bijbehorend CV ontvangen wij graag uiterlijk 8 augustus 2018 via werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 2018025.