Statushouders op weg naar werk

Om statushouders op weg te helpen naar een werkplek in de tuinbouw, ondertekenden op 19 maart 2018, 4 partijen een overeenkomst om samen te werken. Het gaat om welzijnsorganisatie De Driemaster, werkbedrijf Rijnvicus, agrarisch uitzendbureau AB Flexkracht en de gemeente.

Statushoudersproject - Op weg naar werk

Van links naar rechts: Floris Schoonderwoerd – wethouder Kaag en Braassem, Marion Bakkes – De Driemaster, Hans Tonjann – Abflexkracht, Jan de Vries – Rijnvicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Op weg naar werk’

Het project heet ‘Op weg naar Werk’ en is een publiek/private samenwerking. Deze is gericht op begeleiding van een groep van 10 jonge Eritreeërs naar een stageplaats of een leerwerkplek in de agrarische sector. Doel hierachter is deze groep mensen een betere kans op integratie te geven. Hen laten meedoen aan de samenleving. De deelnemers volgen dit traject naast de verplichte inburgeringscursus. De manier waarop dit gebeurt is snuffelstages en leerwerkplekken bij diverse agrarische bedrijven. De eerste stap die de partijen nu gaan zetten is ondernemers interesseren om mee te werken aan dit project.

Hoe werkt het?

Bij dit project heeft iedere organisatie zijn eigen taak. Rijnvicus selecteert getalenteerde en gemotiveerde kandidaten. Samen met De Driemaster worden deze jonge Eritreeërs voorbereid. Onder meer door een rondleiding bij diverse tuinbouwbedrijven. Rijnvicus zorgt vervolgens voor begeleiding op de werkplek. De Driemaster zorgt voor de maatschappelijke begeleiding en beantwoordt vragen die bij de kandidaten leven. Uitzendbureau Abflexkracht adviseert en begeleidt de agrarische ondernemers.

Missie geslaagd

Het project is geslaagd als de statushouders binnen negen maanden óf een betaalde baan in de agrarische sector hebben zodat zij geen uitkering meer nodig hebben óf starten in een opleiding met Beroepsbegeleidende Leerweg, een combinatie van werken en leren.

Bron: Gemeente Kaag en Braassem