Ontmoetingscentrum Dementie in Leimuiden

Vanaf 2 april start zorgorganisatie ActiVite onder de vlag van TOM in de Buurt met een Ontmoetingscentrum Dementie in Leimuiden. Het ontmoetingscentrum biedt praktische, psychologische, sociale en emotionele begeleiding aan mensen met dementie die nog thuis wonen.

ActiVite heeft inmiddels acht Ontmoetingscentra Dementie (OCD) in de regio, altijd op een laagdrempelige locatie in de wijk. In Leimuiden is dat in Trefpunt de Peppelhof. Het doel is dat mensen in het OCD leren omgaan met dementie. Zij blijven daardoor langer actief en ontwikkelen minder (gedrags)-problemen. Ook mantelzorgers krijgen ondersteuning in het ontmoetingscentrum, zij leren beter om te gaan met hun naaste met dementie.

Onderzoek wijst uit dat  deelname aan een ontmoetingscentrum voor de deelnemers leidt tot minder (gedrags-)problemen, minder inactiviteit en minder gevoel van somberheid. Voor de mantelzorger geldt dat deze minder wordt belast, meer aanspraak heeft en zich ondersteund voelt.

Het OCD in de Peppelhof wordt in eerste instantie iedere dinsdag georganiseerd, voor maximaal 12 bezoekers. Bij voldoende belangstelling is opening op een tweede dag in de week ook mogelijk. Geïnteresseerden kunnen dat aangeven bij hun huisarts, de casemanager dementie van ActiVite of de wijkverpleegkundige. U kunt ook bellen met het OCD, via het telefoonnummer: 06-10344060.