Ondertekening Jeugdfonds Sport en Cultuur in Hoogmade

Op 17 december ondertekenden gemeente Kaag & Braassem, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Driemaster en zwembad de Tweesprong een nieuwe overeenkomst, waarmee de samenwerking tussen de partijen wordt verlengd. Dankzij de bijdrage van de gemeente kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook de komende jaren ervoor zorgen dat kinderen een sport- of cultuuractiviteit kunnen beoefenen in Kaag & Braassem.

Zwemregeling

De zwemregeling met het zwembad Tweesprong wordt ook voortgezet. Met behulp van deze zwemregeling kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen net zolang doorgaan met zwemmen totdat het zwemdiploma is behaald!

“Juist kinderen die opgroeien in armoede, en dat zijn er in Nederland anno 2018 nog altijd 378.000, hebben een extra steuntje in de rug nodig”, zegt Monique, directeur van het jeugdfonds. “Dat steuntje in de rug biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het jeugdfonds betaalt het lesgeld/contributie voor de sportclub, muziekles, hiphop klas, tekenles, leren rappen of DJ’en. Zodat alle kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden, de kans krijgen nieuwe vriendschappen te sluiten, kortom: hun leefwereld te vergroten.

Steun uit verschillende hoeken

Uiteraard kunnen de gemeente en het Jeugdfonds het niet alleen. Gelukkig zijn er verschillende fondsen (zoals Stichting Lani het Nico straathoffonds) en inwoners die een bijdrage geven waardoor nog meer kinderen kunnen meedoen. Daarnaast zijn er nog intermediairs, zoals vrijwilligers van de Papierwinkel, die een belangrijke rol spelen in het fonds. Zij zorgen ervoor dat de kinderen die het nodig hebben worden aangemeld en mee kunnen doen. En: meedoen = meer kansen!”.

Verantwoordelijk wethouder Floris Schoonderwoerd beaamt dit: “Alle kinderen moeten kunnen sporten, deelnemen aan culturele activiteiten en leren zwemmen. Geld zou daarin geen rol moeten spelen. We zijn dan ook enthousiast over onze samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en hebben in hen een goede partner gevonden.”

Jeugdfonds Sport & Cultuur