Nieuwe groep ondertekent Participatie Verklaring

Dit weekend stond in het teken van de Participatie Verklaring training voor een gemêleerd gezelschap van nieuwe mensen in onze gemeente Kaag en Braassem.

Tien nieuwe inwoners van Kaag en Braassem, afkomstig uit Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa, hebben in twee dagen kennis genomen van de belangrijkste rechten, plichten, normen, waarden én gewoonten in Nederland. Aan het eind van de training "Welkom in Kaag en Braassem" op 15 en 16 februari ondertekenden de cursisten in het Bonaventura College de zogenaamde Participatie Verklaring. Hiermee verklaren zij niet alleen kennis te hebben genomen van de Nederlandse grondwet en de manier waarop Nederlanders met elkaar omgaan, maar dit alles ook te respecteren. De cursus werd in opdracht van de gemeente Kaag en Braassem gegeven door De Driemaster en is een wettelijk onderdeel van de Inburgering van de cursisten.

Behalve serieuze zaken zoals welke macht heeft onze koning, wat betekenen vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, voor welke zaken bel je 112 (en vooral: voor welke zaken niet), was er ook ruimte voor verbazing over Nederlandse gewoonten en grapjes over hoe je dat eigenlijk doet: ‘verkazen’. “Als je op bezoek bent bij Nederlanders en ze zeggen dat het tijd wordt eens ‘wat aan het eten te doen’, is dat een teken dat het bezoek ten einde is”, legt één van de cursusleidsters uit. Een vrouw uit Colombia slaat haar hand voor haar mond als ze dit hoort. “Nu snap ik waarom ik laatst bijna werd weggekeken”, lacht ze. “Wist ik veel, ik bleef gezellig zitten!”

De voertaal van de cursus was Nederlands, waar nodig werd er vertaald naar het Arabisch, Engels en Spaans. Van te voren hadden alle cursisten de Participatieverklaring en de folder ‘Kernwaarden van de Nederlandse samenleving’ in hun eigen taal toegestuurd gekregen. Om de nieuwe inwoners ook officieel welkom te heten was wethouder Petra van der Wereld zowel bij de start van de cursus als bij de ondertekening van de Participatie Verklaring aanwezig.

Wil je meer weten over de Participatie Verklaring? Bekijk de pagina Participatieverklaring. Meer foto's vind je op onze Facebookpagina.

PVT-2019 PVT-2019-1 PVT-2019-2