Herkenbare stellingen over dementie

Dementie heeft een grote impact op mantelzorgers in deze onzekere en bizarre tijd. Mantelzorgers van mensen met dementie worden extra geraakt door het coronavirus, omdat zij hun dierbare niet meer naar de dagbesteding, dagopvang, zorgboerderij of Odensehuis gaan. Samen dementievriendelijk geeft tips in onze wekelijkse rubriek. Deze week: stellingen over dementie.

Stellingen over dementie

1. Dementie is hetzelfde als Alzheimer
Deze stelling is niet waar. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 80 ziekten die de hersenen beschadigen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Alzheimer is dus een vorm van dementie. Maar dementie is niet altijd Alzheimer. Er zijn nog andere vormen: bijvoorbeeld frontemporale dementie, vasculaire dementie of Lewy body dementie.

2. Je geeft iemand met dementie altijd gelijk
Deze stelling is waar. Mensen met dementie hebben soms een andere waarheid, omdat ze in de war zijn en niet meer weten hoe het precies zit of omdat ze hun vergissingen liever niet laten zien. Ga niet in discussie met iemand met dementie. Ga mee in de belevingswereld van iemand met dementie, neem desnoods grootmoedig de schuld op je of begin over een ander onderwerp, afleiding helpt.

3. Als gevolg van de ziekte worden veel mensen met dementie en hun mantelzorgers eenzaam.
Deze stelling is waar. Helaas komt schaamte en onzekerheid voor bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook vindt de omgeving het soms lastig om goed om te gaan met iemand met dementie en is er veel onbegrip. Hierdoor verwatert het contact en trekken mensen met dementie, maar ook hun mantelzorger zich terug uit sociale activiteiten. En dat terwijl een netwerk juist zo belangrijk is om zo lang mogelijk sociaal actief te blijven. Meedoen in de maatschappij dat wil iedereen.