Handig! Een app tegen babbeltrucs

In de Week van de Veiligheid lanceerde KBO-PCOB een virtuele weerbaarheidstraining voor senioren. De app “trucs tegen babbeltrucs” is bedoeld om senioren weerbaarder te maken tegen de zogenaamde babbeltrucs.

Babbeltrucs

Babbeltrucs zijn de smoesjes waarmee oplichters proberen om met name senioren te beroven. De oplichters komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Hierbij wekken zij eerst vertrouwen door te vertellen dat ze van de bank of thuiszorg zijn, waarna de senioren bestolen worden van hun geld en andere waardevolle bezittingen.

App om situaties te oefenen

Veel senioren worden slachtoffer van de babbeltrucs. Toch zijn de huidige voorlichtingscampagnes vooral gericht op gedragsverandering, maar waarschuwen helpt onvoldoende. Om die reden ontwikkelde KBO-PCOB met behulp van de Vrije Universiteit van Amsterdam een methode om senioren bewust te maken van hoe ze moeten handelen bij babbeltrucs. In de app “trucs tegen babbeltrucs” zijn een zestal situaties van babbeltrucs virtueel nagebootst, waardoor geoefend kan worden om de oplichter succesvol te weerstaan.

Download de app nu via: Google Play Store of App Store