Gewoon ruzie of toch huiselijk geweld?

Huiselijk geweld“Als in de zomer de ramen en deuren bij iedereen weer openstaan blijken de buren een turbulent gezinsleven te hebben: regelmatig hoor je hoe volwassenen tegen elkaar schreeuwen, kinderen die keihard ruzie maken en af en toe ook gehuil. Maar wat was het gisteren? Eerst het geschreeuw van de kinderen die ruzie lijken te hebben over speelgoed, dan de ouder die de kinderen toebrult, de grote mond van de oudste en dan een felle, duidelijke ‘pets’. Was het de tafel of toch een kind die de klap ontving? De stilte die volgde was gisteren zo oorverdovend dat je bijna opgelucht bent dat het vandaag weer herrie is.”

Gemiddeld genomen zit er in elke schoolklas een kind dat met huiselijk geweld te maken heeft hetzij als getuige of als slachtoffer. Kinderen zullen niet snel vertellen dat er thuis geweld is. Soms omdat ze zich schamen, maar het komt ook voor dat een kind er zo aan gewend is dat hij/zij denkt dat het normaal is.

Niemand wil huiselijk geweld

Geen enkele ouder is trots op openlijk uitgevochten ruzies. Laat staan dat er ouders zijn die een kind krijgen met als doel deze te mishandelen. Rondom het geweld hangt vaak een gevoel van onvermogen, schaamte, verdriet en hulpeloosheid. En dat weerhoudt slachtoffers en daders ervan om hulp te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in een gewelddadig huishouden een grote kans lopen om als volwassene ook een gewelddadige relatie te hebben. Met – als het een beetje tegenzit - opnieuw kinderen die getuige zijn van het geweld.

Doorbreek het geweld

Om deze cyclus te doorbreken moet het geweld stoppen en daarvoor is de hulp en alertheid uit de omgeving van daders en slachtoffers hard nodig. De sportvereniging, scholen, buren…. zij kunnen allemaal bijdragen om het geweld te stoppen. Maar hoe herken je dat er iets aan de hand is? Zoals in bovenstaande voorbeeld: is veel en vaak ruzie huiselijk geweld of gewoon een temperamentvol huwelijk? En hoe zeker moet je zijn dat die ‘pets’ een kind raakte en niet de tafel voordat je je vermoedens uitspreekt?

Veilig Thuis

Veilig Thuis is de organisatie die zich in Nederland bezig houdt met vermoedens en meldingen van huiselijk geweld. Naast het verzamelen van de meldingen en het organiseren van hulp voor degene die het betreft geven ze ook advies. Je kunt ze dus bellen en een geval zoals hierboven voorleggen.

Voorlichtingsbijeenkomst Veilig Thuis

Op 25 november is er een voorlichtingsbijeenkomst met Veilig Thuis waarin zij meer vertellen over huiselijk geweld, de gevolgen daarvan en waar je op kunt letten als je vermoeden van huiselijk geweld hebt. De medewerker van Veilig Thuis geeft ook een toelichting over de werkwijze: wat is een adviesgesprek? In hoeverre is het mogelijk om anoniem een melding te doen?

Datum: 25 november
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Het Schoolhuis, Rijnsaterwoude

Wil je deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomst “Veilig Thuis”? Meld je dan aan.

Mail naar info@dedriemaster.nu o.v.v. “veilig thuis”. De inloop is vanaf 19.00 uur en we starten stipt om 19.30 uur, dus kom op tijd. De koffie en thee staat klaar.