Geslaagde afronding Welkom in Kaag en Braassem Plus

Op woensdag 6 maart jl. werden, onder grote belangstelling, de resultaten van het traject “Welkom in Kaag en Braassem Plus” gepresenteerd.  Een bijzondere en zeer geslaagde avond waarin de statushouders zelf aan het woord kwamen en ook wethouder Petra van der Wereld haar  enthousiasme uitsprak.

Welkom in Kaag en Braassem Plus is een traject waarin statushouders in 9 maanden alles leren over de Nederlandse samenleving, deelnemen aan workshops, aan activiteiten en begeleiding op maat krijgen om hun plek te vinden in de samenleving, vrijwilligerswerk doen en stappen zetten naar  betaalde arbeid. In dit traject is de samenwerking tussen Tom in de Buurt, De Driemaster, Rijnvicus en vele lokale bedrijven en verenigingen van groot belang. De werkwijze die wij samen hebben ontwikkeld, kunnen wij in de komende jaren weer toepassen op nieuwe statushouders die in onze gemeente komen wonen.

Marion Bakkes van De Driemaster vertelde tijdens haar presentatie over de stappen die de statushouders hebben doorlopen, de muren waar zij tegenaan liepen en de resultaten die er zijn behaald. De verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de statushouders zijn groot, maar alle 81 statushouders deden overduidelijk hun best om te integreren.

Saleh Alsaedi vertelde over hoe hij startte als vrijwilliger in het zwembad De Tweesprong, maar al snel daarna verder ging in een leer-werktraject en na een half jaar een contract bij het zwembad kreeg. Gedurende deze periode heeft hij zijn lifeguard, EHBO en zweminstructeur diploma behaald. Maar ook Yordanos die graag met oudere mensen wilde werken, kreeg de kans om vrijwilligerswerk te doen in Wijdezorg Jacobus. Natuurlijk zijn dit maar een paar voorbeelden van de mooie resultaten die er deze avond werden gepresenteerd.

Mede dankzij de nauwe samenwerking is het voor Rijnvicus mogelijk geworden om meerdere statushouders naar betaald werk te begeleiden. In de toekomst willen we deze werkwijze uitbreiden.