Eenzaam en alleen?

Veel ouderen zijn eenzaam. De eenzaamheid in Nederland is heel groot en zelfs een groeiend probleem. Maar wat zijn de risico’s van eenzaamheid? Wat kun je er aan doen?

Eenzaam zijn is voor niemand leuk. Helaas, komt eenzaamheid vaker voor bij ouderen dan bij jongeren. Het aantal eenzame ouderen stijgt, door de vergrijzing, in de laatste jaren steeds harder.

Cijfers

Ruim de helft van de 55-plussers voelt zich eenzaam. 1 op de 11 geeft zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen. De eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Het emotioneel eenzaam voelen stijgt vanaf 75 jaar.

Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben op de lichamelijke toestand van de ouderen. Het verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op depressie is groot. Daarnaast hebben eenzame ouderen 14% meer kans op een vroege dood dan een gemiddeld persoon.

Wat kun jij doen?

Wat kun jij doen om de eenzaamheid bij ouderen te doorbreken? Wij hebben 5 tips om de eenzaamheid te verkleinen:

 1. Ga een gesprek aan
  Begin bij de ouderen zelf, blijf in hun belevingswereld. Luister naar hun verhaal en kijk eventueel samen naar de oorzaak/aanleiding van de eenzaamheid.
 2. Kleine activiteit
  Begin met een kleine activiteit. Nodig iemand bijvoorbeeld uit voor een kopje koffie. Deze activiteit brengt weinig druk met zich mee en er wordt niet veel van de ouderen verwacht.
 3. Neem de mensen mee
  Als de kleine activiteit goed gaat kun je de ouderen uitnodigen om mee te gaan tijdens een activiteit in het zorgcentrum of samen de boodschappen te doen.
 4. Bied continuïteit
  Zorg er voor dat er continuïteit in de activiteiten zit. Zo kunnen de ouderen ergens naartoe leven en is er minder plek voor het eenzame gevoel.
 5. Neem mensen serieus
  Behandel de mensen als mondig en met een eigen wil. Ze zijn eenzaam, niet gek! Helaas gebeurt dit nog veel te vaak.

Activiteiten wegwijzer

In de gemeente Kaag en Braassem worden er verschillende activiteiten voor ouderen georganiseerd door diverse organisaties, maar ook door de ouderen zelf. Wij bieden een handige activiteiten wegwijzer waar je allerlei activiteiten voor ouderen kunt vinden. Meer en langer meedoen is voor iedereen belangrijk!