Een positieve beoordeling van de statushouders

Geschreven door: Samer Habbal

Ik heb een enquête uitgevoerd naar de tevredenheid over De Driemaster en vooral over de nieuwe project "trajectbegeleiding" die de medewerkers van De Driemaster nu uitvoeren. Ik heb drie vragen gesteld aan tien statushouders.

De eerste vraag was een evaluatie op een workshop die door De Driemaster werd georganiseerd. 60% van hen vond de workshop heel goed en gaven de workshop een cijfer 10. Ze vonden het geweldig en nuttig. 40% van hen was zeer tevreden over de workshop. Hun cijfers waren een 7 of 8.

De tweede vraag was een evaluatie van de begeleiding van de medewerkers van De Driemaster. Ook hier waren alle statushouders tevreden. 70% gaf een cijfer 10 en 30% gaf een cijfer 7 of 8. De meeste statushouders vonden de medewerkers van De Driemaster heel aardig en ijverig.

In de laatste vraag heb ik gevraagd of ze een ideeën of tips voor dit traject hebben. Daarover kreeg ik zeer bruikbare ideeën en tips. Ten eerste wil een aantal statushouders dat u meer aandacht besteed om hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Ze willen van u bijvoorbeeld activiteiten maken met communiceren of een taalmaatje zoeken. Ten tweede wil een aantal van hen werken in de branche/vakgebied waarmee ze ervaring hebben of waarvan ze houden. Ten slotte willen ze dat u meer aandacht besteed aan de werkkeuzes die u nu biedt. Ze willen ook meer details over de vacatures.